urednik

,,Пажљивкова смотра 2024″

Општинско такмичење ,,Пажљивкова смотра 2024″ је одржано данас у Книћу. Ученици првог и другог разреда наше школе су освојили друго и треће место. Браво за све ученике и њихове учитеље!

Окружно такмичење из историје

На Окружном такмичењу из познавања опште и националне историје Дамјан Шиљег, ученик VII/1 разреда, је освојио треће место и пласман на Државно такмичење које се одржава 11.5.2024. године у Пироту. Све честитке ученику и наставнику, Предрагу Тороману.

Бесплатни уџбеници-најчешћа питања и одговори

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ – НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ОКВИРУ КАТЕГОРИЈЕ:
 ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право
остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које
остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да
стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања;
ПИТАЊА ОДГОВОРИ
1. Ко остварује право на доделу бесплатних
уџбеника у породици у којој има петоро деце
у систему школовања, од којих је једно на
факултету, једно у средњој школи а троје
деце у основној школи? Да ли право на
бесплатне уџбенике остварује само једно
дете – најстарије, или то право остварује
троје деце?
– Уколико у породици има петоро деце и сва деца су
у систему школовања, на пример прво дете на
факултету, друго дете у средњој школи, а треће,
четврто и пето дете у основној школи, право на
бесплатне уџбенике остварују треће, четврто и
пето дете, који похађају основну школу.
2. У породици су деца близанци, друго и треће
дете у систему образовања у основној
школи, ко остварује право?
– Уколико је укупно троје деце, на пример прво дете
је у средњој школи, а друго и треће дете су
близанци и похађају основну школу, право на
бесплатне уџбенике остварује друго дете односно
старије дете близанац.
3. У породици су деца близанци, треће и
четврто дете у систему образовања у
основној школи, ко остварује право, само
једно или оба детета ?
– Уколико у породици има четворо деце и сва деца
су у систему образовања, на пример прво дете на
факултету, друго дете у средњој школи, а треће и
четврто дете су близанци, право на бесплатне
уџбенике остварују треће и четврто дете, који
похађају основну школу.
4. Да ли се деца која похађају припремни
предшколски програм сматрају децом у
систему образовања и васпитања?
– Дете које школске 2023/24. године похађа
припремни предшколски програм, биће у систему
школовања наредне школске 2024/2025. године,
односно ученик првог разреда основне школе, што
не значи да и остварује право на доделу
бесплатних уџбеника.
5. Да ли се предшколско сматра као систем
образовања? Наиме, имамо пример где су
деца 7. разред, 4. разред и најмлађе је
предшколско. Да ли ово најстарије дете има
право на бесплатне уџбенике?
– Дете које школске 2023/24. године похађа
припремни предшколски програм, биће у систему
школовања наредне школске 2024/2025. године.
У конкретно наведеном примеру дете које ће бити
8. разред школске 2024/2025. године, остварује
право на доделу бесплатних уџбеника.
6. Да ли бесплатне уџбенике добија једно дете
или деца у породицама у којима је троје и
више деце у систему образовања и
васпитања? Да појаснимо: уколико
породица има четворо деце (прво средња
школа, троје основна) да ли бесплатне
уџбенике добијају троје деце у основној
– Уколико у породици има троје и више деце, на
пример четворо деце, прво дете је у средњој
школи, а троје у основној, право на бесплатне
уџбенике остварују деца која су старија, односно
друго и треће дете, који похађају основну школу.
школи или само најстарије дете у основној
школи?
7. Код трећег детета до сада је право на
бесплатне уџбенике имало треће дете по
реду, а сада оно дете које је најстарије у
основној школи ( да ли сам у праву)?
– Уколико је сво троје деце у систему основног
образовања, право на доделу бесплатних уџбеника
остварује прво дете у породици, односно дете које
је најстарије и похађа основну школу.
8. Уколико породица има шесторо деце, троје
су на факултету или у средњој школи, а
троје у основној школи, да ли право на
бесплатне уџбенике остварује само
најстарије дете или сво троје деце?
– У породици у којој има шесторо деце и сви су у
систему образовања, као што сте навели, прво,
друго и треће дете су на факултету или у средњој
школи, а четврто, пето и шесто дете у основној
школи, право на бесплатне уџбенике
остварују четврто, пето и шесто дете, који
похађају основну школу.
9. Да ли се може детаљаније објаснити
критеријум трећег детета у породици (или
више деце) на више примера како се
одређује ко има право у породици на
бесплатне уџбенике…
Напомена: Примери наведени у одговору односе се на
школску 2024/2025. годину, а ученик који остварује
право на бесплатне уџбенике је назначен у
болдованом фонту.
ПРИМЕР 1:
У породици у којој има троје деце од којих: један
ученик средње школе, један ученик 8. разреда и
један ученик 5. разреда.
ПРИМЕР 2:
У породици у којој има троје деце од којих: један
ученик 7. разреда, један ученик 5. разреда и један
ученик 3. разреда;
ПРИМЕР 3:
У породици у којој има четворо деце од којих: два
ученика средње школе, један ученик 7. разреда и
један ученик 2. разреда;
ПРИМЕР 4:
У породици у којој има петоро деце од којих: један
ученик средње школе, један ученик 8. разреда, један
ученик 6. разреда, један ученик 4. разреда, један
ученик 2. разреда;
ПРИМЕР 5:
У породици у којој има петоро деце од којих: два
ученика средње школе, три ученика основне школе;
ПРИМЕР 6:
У породици у којој има петоро деце и сви су у
основној школи од којих: три најстарија ученика у
основној школи, односно прво, друго и треће дете
остварују право;
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ОКВИРУ КАТЕГОРИЈЕ:
 ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други
родитељ преминуо или је непознат;
ПИТАЊА ОДГОВОРИ
1. Носилац родитељске бриге само један
родитељ – да ли у ту групу спадају и деца
где су родитељи разведени?
– Критеријум доделе бесплатних уџбеника
„ученицима из породица у којима је носилац
родитељске бриге само један родитељ, односно
уколико је други родитељ преминуо или је
непознат“, не подразумева ученике чији родитељи
не живе у заједници (разведени су или је престала
ванбрачна заједница), већ ученике чији је један
родитељ преминуо или је непознат, како је
у критеријуму и наведено.
2. Да ли у једној породици може више деце
остварити право на бесплатне уџбенике,
по различитим критеријумима?
Конкретно, имамо породицу где се једно
дете образује по програму ИОП-3 и има
право на бесплатне уџбенике по том
основу, а истовремено је то породица са
једним родитељем, јер је отац преминуо,
па мајка пита да ли има право по том
другом основу на бесплатне уџбенике и
за друго дете.
– У овом случају оба ученика остварују право на
основу критеријума самосталног остваривања
родитељске бриге. Такође, напомињемо да дете
које се образује по ИОП-у 3, остварује право и по
критеријуму по коме ученици који
основношколско образовање и васпитање стичу по
индивидуалном образовном плану, укључујући и
ИОП 3, остварују право на бесплатне уџбенике.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ОКВИРУ КАТЕГОРИЈЕ:
 ученицима који болују од ретке болести;
ПИТАЊА ОДГОВОРИ
3. У породици са троје деце где друго има
право на бесплатне уџбенике, пошто
најстарије завршава основну школу, а
породица је такође са једним родитељем,
тако да мајка пита да ли има право на
бесплатне уџбенике и за друго – најмлађе
дете по овом другом основу.
– По основу критеријума самосталног остваривања
родитељске бриге, право на бесплатне уџбенике
остварују оба детета у основној школи.
4. Да ли се као доказ односно решење којим
се утврђује својство родитеља мисли на
одлуку надлежног суда о вршењу
самосталног родитељског права?
– За ученике из породица у којима је носилац
родитељске бриге само један родитељ, односно
уколико је други родитељ преминуо или је
непознат, школи се као доказ о испуњености
услова може доставити извод из матичне књиге
рођених или умрлих.
1. Велики број одељенских старешина не
разуме критеријум да право на
бесплатне уџбенике имају ученици који
– Списак ретких болести се налази у Правилнику о
документацији и начину увоза лекова који немају
дозволу за лек, односно медицинских средстава
која нису уписана у регистар медицинских
средстава (сл. гласник рс бр. 2/14 , 14/14 –
исправка, 111/14 , 52/15 , 39/18 – др. пропис, 75/23
болују од ретке болести. Шта све спада у
ред ретких болести?
), видети линк: https://reg.pravno-informacionisistem.rs/api/Attachment/prilozi/435980/3.html
На основу медицинске документације детета
школа ће констатовати, у складу са списком
ретких болести, право ученика на бесплатне
уџбенике по овом основу

Окружно такмичење из биологије

На данашњем Окружном такмичењу из биологије, Александар Танасијевић, ученик одељења V/2 је освојио треће место, а Нина Ерић, ученица одељења V/1 је освојила 77 поена и похвалу. Све честитке ученицима и наставници, Ивани Стојковић.

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе

На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе Александар Танасијевић, ученик одељења V/2 је освојио треће место. Све похвале и за Ружицу Татић, ученицу одељења V/1 која је остварила добар резултат. Честитке ученицима и наставнику, Зорану Милојевићу.

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит из српског језика полагаће се у суботу 23.3.2024. године у матичној школи, у Топоници с почетком у 9 часова.
Пробни завршни испит из изборног предмета полагаће се у суботу 23.3.2024. године у матичној школи, у Топоници с почетком у 11.30 часова .

Општинско такмичење из биологије

Општинско такмичење из биологије је одржано данас у нашој школи. На окружни ниво такмичења пласирали су се Нина Ерић V/1 и Александар Танасијевић V/2. Све честитке ученицима и њиховој наставници, Ивани Стојковић.

Повратак на врх