Информације

ПОВРАТАК У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ!

По одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, старији основци враћају се на наставу у школе од понедељка, 19. априла и то по моделу од 1. септембра 2020.године.

Пробни завршни испит

Пробни завршни

Полагањем теста из математике у петак у 13 часова почиње проба мале матуре за ђаке осмог разреда. У суботу у 9 часова је пробни тест из српског, а истог дана у 11 и 30 комбиновани тест из биологије, географије, историје, физике и хемије.
Решавање тестова траје 120 минута. Пробни завршни испит одржаће се у матичној школи, у групама ученика, не већим од 15, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Упис будућих првака

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ
И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Потребно је да:
– Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
– Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
– Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада
Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о пребивалишту
– Уверење о похађању припремног предшколског програма
– Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*
* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.
Напомена 1: термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.
Напомена 2: уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Старији ђаци уче на даљину

Због тренутне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, Кризни штаб је на седници 12.03.2021. донео одлуку да и ученици другог образовног циклуса (ученици од 5. до 8. разреда), од понедељка, 15.3.2021. до 19.3.2021. год. прелазе на наставу на даљину (online).
Млађи основци похађају наставу као до сада.
За сва додатна питања можете нас контактирати путем телефона 034/ 519-107 или писати на svetisava.email@gmail.com

Дан школе

Дан школе, ове године, обележили смо скромно, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
https://youtu.be/FjFixUBHryg

Кабинет за физику и хемију

Захваљујући средствима Министарства правде, ученици наше школе добили су савремени кабинет за учење хемије и физике.
Износ средстава који је додељен од Министарства правде је 389.310,00, а трошкови замене пода и молерских радова обезбеђени су из буџета локалне самоуправе у износу од 145.000 динара.

Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину
Члан 1.
У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. децембра 2020. године”.
Ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.”
Члан 2.
У члану 6. став 3. мења се и гласи:
„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.”
У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године” замењују се речима: „у среду, 23. јуна 2021. године.”
Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.”
Члан 4.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник
о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-327/2020-04
У Београду, 1. децембра 2020. године
Министар,
Бранко Ружић, с.р.

http://svetisavatoponica.edu.rs/wp-content/uploads/2020/12/Doc1-4.docx

Повратак на врх