ЗАНИМЉИВИ ЧЛАНЦИ

Поштовани родитељи, овде можете прочитати неке занимљиве и корисне текстове који могу и вама да олакшају почетак нове школске године или почетак школовања вашег детета. Родитељи и наставници су најзначајније фигуре у креирању оптималних услова за раст и развој детета и због тога је међусобна сарадња веома важна.

Чланци преузети са сајта школе Свети Сава Београд.

Превенција вршњачког насиља

Превенција насиља у школи

Свако живо биће па тако и дете рађа се са одређеним агресивним потенцијалом као саставним делом биолошког механизма којим се обезбеђује одбрана од претњи или задовољавање неких потреба. 

сарадња

Сарадња родитеља и школе

Уколико изостане синхронизована, комплементарна и ефикасна сарадња која подразумева јасно дефинисање улога и обавеза обе стране, повремене кризе, проблеми и застоји који прате период одрастања и школовања се не могу адекватно разрешити и превазићи.

успех у школи

Како до петица

Почела је нова школска година. Оцене се појављују као нумеричка вредност од 1 до 5, и као такве добијај улогу „монете“ за даље напредовање, за упис у средњу школу, на факултет, конкурс за стипендију, добро запослење, за понос родитеља и ближе и даље родбине.

Повратак на врх