зАПОСЛЕНИ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Милена Милошевић Јелена Зорнић

Зоран Милојевић

Слађана Симовић

Ирена Леповић

Маја Станковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Вера Ћосић

Мирјана Ивановић

Јелена Обрадовић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Сања Палибрк

Милош Тимотијевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ана Зорић

Невенка Митровић

Богдан Савић

ИСТОРИЈА

Иван Грбовић

Предраг Tороман

Географија

Јела Петровић

физика

Никола Павловић

Ана Рајнхофер

математика

Бранка Шебек Маринковић

Аница Петровић

Јелена Перовић

биологија

Весна Давинић

Ивана Стојковић

ХЕМИЈА

Ивана Плешинац

Ана Јанићијевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Снежана Туфегџић

Марковић Данијела

Горан Ивановић

ФИЗИЧКО

Бранко Николић

Наташа Бугарчић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Невена Лазаревић

Дејан Миладиновић

ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Младен Новаковић

Виолета Ђорђевић

Александар Јаћовић

Јелена Благојевић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Душко Петровић

Јасмина Јеремић

Горан Марић

Јасмина Попадић

Марија Томић

Весна Чаировић

Биљана Вуловић

Лепосава Милићевић

Милијана Васиљевић

Зорица Марковић

Светлана Јоксимовић

Злата Вељовић

РУКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Директор

Срђан Дамњановић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Марија Марјановић

Рада Марић

Биљана Тодоровић

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

Слађана Дубић

Милада Вукићевић

Драгана Милошевић

ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Мирослав Стакић

Весна Марић

Милош Мијаиловић

Зоран Чаировић

Горан Костић

Татјана Томовић

Горан Пантелић

Дејан Милићевић

Стојадинка Зечевић

Вера Миленковић

Јелена Јовановић

Марина Бачаревић

Зоран Јевђенијевић

Небојша Обрадовић

Важни датуми

ваша будућност почиње овде

Дођите да се дружимо, играмо и учимо, да заједно стичемо знања која ће вас довести до високих звања.

Повратак на врх